Spolupráce s infocentry:

Dlouholeté zkušenosti s provozem turistického informačního centra předáváme informačním centrum na pravidelných setkáváních a vzdělávacích akcích.  Naší snahou je vytvořit funkční síť, a tím zkvalitnit turistickou infrastrukturu a služby turistické oblasti. Společně pracujeme na zlepšování služeb jednotlivých TIC, upevňujeme naši spolupráci, významně ovlivňujeme aktivity v cestovním ruchu a plníme významnou funkci při koordinaci rozvoje našeho regionu.