STEZKA POUTNÍKŮ

Seznamte se s poutní minulostí města, vystoupejte po nejstarší Křížové cestě na Svatý kopeček, odměnou Vám budou nejkrásnější pohledy na Mikulov.

Trasa: historické náměstí, výstup na Svatý kopeček po Křížové cestě ke kapli sv. Šebestiána
Cena na osobu: dospělí 175 Kč | studenti, senioři 125 Kč
Časová náročnost: 150 minut

PROGRAM NABÍZÍME CELOROČNĚ. MLUVÍME ČESKY, ANGLICKY A NĚMECKY.
REZERVACE +420 724 987 900, tic@ticmikulov.cz.