STEZKA POUTNÍKŮ

Seznamte se s poutní minulostí města, vystoupejte po nejstarší Křížové cestě na Svatý kopeček, odměnou Vám budou nejkrásnější pohledy na Mikulov.

Trasa (150 minut): historické náměstí, výstup na Svatý kopeček po Křížové cestě ke kapli sv. Šebestiána
Cena na osobu: dospělí 145 Kč | studenti, senioři 125 Kč
Cena zahrnuje: průvodce

PROGRAM NABÍZÍME CELOROČNĚ. MLUVÍME ČESKY, ANGLICKY A NĚMECKY. NUTNÁ REZERVACE, VYUŽIJTE REZERVAČNÍ FORMULÁŘ →