DOTAČNÍ PROGRAM “PODPORA ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB TURISTICKÝCH INFORMAČNÍCH CENTER V JIHOMORAVSKÉM KRAJI V ROCE 2022”

Za podpory Jihomoravského kraje probíhá realizace projektu s názvem “Zkvalitnění služeb turistických informačních center Mikulov a Pavlov 2022”.

Hlavním cílem projektu je zkvalitnit stávající poskytované služby Turistického informačního centra Mikulov a Turistického informačního centra Pavlov, prohloubit vzájemnou spolupráci a komunikaci mezi TIC a Jihomoravským krajem v oblasti cestovního ruchu, zlepšit informovanost o možnostech v cestovním ruchu v Jihomoravském kraji a zabezpečit sběr a zveřejňování informací o zajímavých místech, atrakcích, službách, produktech, programech a akcích na portále cestovního ruchu www.jizni-morava.cz.
Na dotační program je pro rok 2022 vyčleněna částka 2 100 000 Kč. TIC Mikulov, o.p.s. získalo maximální výši podpory 83 790 Kč.