Výzva pro pořadatele akcí

Mikulovsko zahájilo sběr dat do centrální databáze kulturních, sportovních a společenských akcí na rok 2020.

Organizátoři akcí mají možnost vyplnit požadovaná data v elektronickém formuláři MIKULOVSKO_kulturní akce 2020 do pondělí 28. října 2019.
Získané informace budou podkladem pro připravované tiskoviny a následně zveřejněny na oficiálních webových portálech regionální i nadregionální úrovně.
Centrální sběr dat zajišťuje TIC Mikulov, tel. 724 987 900.

(mds)