Rok 2019 ve znamení poutní turistiky

Centrála cestovního ruchu-Jižní Morava (CCR JM) připravuje ve spolupráci s regionem Weinviertel v Dolním Rakousku navazující projekt zaměřený na podporu poutního turismu a Svatojakubských cest.
První značenou Jakubskou cestou na Moravě je trasa Brno – Mikulov s návazností na rakouskou Jakubskou cestu vedoucí částí Weinviertel v Dolním Rakousku. Trasa, doplněná uměleckými artefakty s logem Svatojakubské cesty, vede z Brna do Popic, prochází Dolními Věstonicemi přes hřebeny Pálavských vrchů do Klentnic a pokračuje přes Mikulov do Rakouska.
Nejnavštěvovanější zastávkou je mikulovský Svatý kopeček s křížovou cestou, kaplí sv. Šebestiána, zvonicí a kaplí Božího hrobu, který se řadí mezi významné poutní areály v České republice s titulem národní kulturní památka.
Součástí projektu CCR JM bude putovní výstava o fenoménu poutnictví, která se na závěr letních prázdnin po zastávkách v Grossrussbachu, Poysdorfu a Brně přesune do Mikulova.
Připravuje se také podrobná brožura s mapami poutních tras, hlavně Svatojakubské cesty v regionu jižní Moravy a Weinviertelu a praktické skládací mapy. Tiskoviny budou v česko-německé mutaci.
Celý projekt bude 12. dubna 2019 zahájen sympoziem na téma „Jak k sobě jde spiritualita a turismus?“ v dolnorakouském Grossrussbachu, 13. dubna bude společnou poutí z jižní Moravy přes hranice zahájena poutnická sezóna.

(mds)