Maraton informací

Mikulovsko-destinační společnost odstartovala i v letošním roce cyklus školení pro pracovníky v cestovním ruchu pod názvem Mikulovsko-region mnoha tváří aneb maraton informací. Každé úterý v měsíci únoru a březnu se budou pracovníci turistických informačních center, provozovatelé památek a další aktéři cestovního ruchu potkávat a připravovat se
na turistickou sezónu. Pod odborným vedením lektorů musí zvládnout v krátkém časovém horizontu přednášky, workshopy a exkurze různorodých témat, např. práce s informacemi, komunikace se zákazníkem, efektivní marketing a propagace, monitoring návštěvnosti, využitelnost krajiny, aktuální turistická nabídka aj.

Podrobnější informace: Mikulovsko-destinační společnost, e-mail: konakova@dsmikulovsko.cz.

(mds)