Mikulov díky své neobyčejné atmosféře nabízí úplně nový zážitek. Zažít jej můžete během tříhodinové procházky městem.
Za doprovodu místních průvodců vás seznámíme s poutní minulostí města, zavedeme do Dietrichsteinské hrobky, kde na nás bude čekat poutní socha Černé Madony loretánské, vystoupáme po nejstarší Křížové cestě na Svatý kopeček a odměnou bude prohlídka kaple sv. Šebestiána na samém vrcholu. Až si vychutnáme nejkrásnější pohledy na Mikulov, vydáme se zpět
do historického centra.

Minimální počet ve skupině: 15 osob
Délka prohlídky:
3 hodiny
Cena na osobu: 160 Kč dospělí, 100 Kč děti, studenti, důchodci