Slavnostní koncert v Dietrichsteinské hrobce

V sobotu dne 17. listopadu se v 15.00 hodin u příležitosti státního svátku, uskutečnil v Dietrichsteinské hrobce slavnostní koncert pěveckého sboru Collegium Alouisi pod vedením varhaníka Miroslava Frydrycha. Rádi bychom poděkovali celému sboru, panu Frydrychovi a slečně Evě Damborské.
Na další slavnostní koncert se můžete těšit v adventní čas 15.12.2018 v 15.00 hodin.