Svatomartinská světýlka – ohlédnutí

Svatomartinská světýlka prosvětlila sobotní­ podvečer nejen dětem, ale snad i dospělým.

Rádi bychom poděkovali za podporu Svatomartinských světýlek jmenovitě: Regionálnímu muzeu Mikulov, Mikulovské rozvojové, agentuře GRYFF, družině světlonošů – Kamile a Sabině Nogovým, Renatě Fanfrlové, Ludmile a Jaroslavu Pekaří­kovým, Josefu Bělohlávkovi a také vedoucí­mu celé družiny Karlu Linhartovi.

Poděkování­ patří­ také Divadelní­mu spolku, společnosti NetSERV, Restauraci u Obří­ho soudku, Restauraci pod Radnicí­. Nemalé dí­ky patří i Janě Frantelové, Lucii Kluchové a také agentuře m-ARK za fotodokumentaci.
A obrovské dí­ky patří také všem, kteří­ Svatomartinská světýlka přišli osobně podpořit svou účastí­, děkujeme, že jste dorazili v tak hojném počtu.

Vyzýváme také všechna “světýlka”, aby se podělila o svoje fotografie a nabízí­me možnost prezentace na našem facebookovém profilu a na webovém portálu TIC Mikulov.

A v roce 2018 opět na viděnou!!!

(ticmik)